تبلیغات
adresse site jadidam:downloadname.dxd.ir

adresse site jadidam:downloadname.dxd.ir

عنوان پست ثابت

دانلود Windows Xp Drivers x32/x64 26.03.2011

Windows XP Drivers دانلود Windows Xp Drivers x32/x64 26.03.2011

 مجموعه ای از درایورهای به روز شده است برای ابزارهای در حال اجرا سیستم عامل ویندوز ایکس پی است که شامل مجموعه ای در تاریخ ۲۶٫۰۳٫۲۰۱۱ با کامل ترین و جدیدترین نسخه برای سیستم های خانگی ثابت مثل دسکتاپ و نوت بوک و لب تاپ می باشد. همه ی فایل های فشرده درایورها را از سایت رسمی دریافت کرده و در اختیار شما قرار داده ایم.

اجزاء:

[Audio]
* Analog Devices SoundMAX HD Audio Windows XP Driver analog-device hd v.6.10.1.7270 – x32/x64
* Analog Devices SoundMAX AC’97 v.5.12.01.5410 – x32/x64
* Realtek HD Audio Driver R2.58 – x32/x64
* Realtek AC97 Audio Driver v4.06 – x32/x64
* Realtek HDMI Audio Driver R2.39 – x32/x64
* C-Media CM-102 Driver v.5.12.8.2118 – x32/x64
* C-Media CM106 v.2131-2111 – x32/x64
* C-Media CM6501 v.6.12.8.2151 – x32/x64
* C-Media CM8738 v.8.17.34-x32/x64
* C-Media CM8768 v.8.17.33-x32/x64
* C-Media CM8770 v.8.17.33-x32/x64
* C-Media CM8787 v.8.17.47-x32/x64
* C-Media CM8788 v.6.12.8.1772 – x32/x64
* C-Media CMI9880L Driver v.5.12.01.0008 – x32
* C-Media CMI9880L Driver v.5.12.1.9 – x64
* Conexant Hermosa HD Audio Windows XP Driver v.4.36.6.0 – x32/x64
* Conexant HD Audio Driver v.3.73.0.50 – x32/x64
* Conexant Cocoa II HD Audio Driver v.3.80.0.51 – x32/x64
* SigmaTel Audio STAC92xx Driver v.6.10.6207.2 – x32/x64
* VIA HD Audio Driver v.6.0.01.9400a – x32/x64

[Video]
* AMD / ATI Catalyst 11.2 Desktop WHQL x32
* AMD / ATI Catalyst 11.2 Desktop WHQL x64
* AMD / ATI Catalyst 9.3 Notebook WHQL x32
* Intel Graphics Driver
(945G, 945GZ, 946GZ, G965, Q965, Q963, G33, G35, Q33, Q35, G31, 945GC, 945GM, 945GME, 945GMS, 940GML, GM965, GME965, GLE960) – v.14.38.3 – x32/x64
* Intel Graphics Driver (B43, G41, G43, G45, Q43, Q45, GL40, GM45, GS45, GS40) – v.14.42.8 – x32/x64
* Intel Graphics Media Accelerator v.14.46 – x32/x64
* Nvidia 266.58 Desktop WHQL – x32
* Nvidia 266.58 Desktop WHQL – x64
* Nvidia 266.58 Notebook WHQL – x32
* Nvidia 266.58 Notebook WHQL – x64
* VIA CN896 VIA Chrome9 ™, P4M900 VIA Chrome9 ™, VN896 VIA Chrome9 ™ HC v.20.50.01a – x32/x64
* VIA VX800 VIA Chrome9 ™ HC, VX820/UT VIA Chrome9 ™ HC v.20.12.01a – x32/x64
* VIA VX855 VIA Chrome9 ™ HCM, VX875 VIA Chrome9 ™ HCM v.24.10.01q – x32/x64
* SiS Video Driver UniVGA v.3.93 – x32/x64

[Chipset]
* Intel Chipset Driver v.9.2.2.1015 – x32/x64
* Intel AMT / MEI / HECI Driver v.7.0.2.1164 – x32/x64
* Intel Management Engine Interface Driver v.7.0.4.1197 – x32/64
* NVIDIA nForce Windows 7 Driver v.15.45 – x32
* NVIDIA nForce Windows 7 Driver v.15.45 – x64
* VIA Hyperion Chipset Driver 5.24a – x32/x64

[LAN (Network)]
* Atheros (AR8121/AR8113/AR8114/AR8131/AR8132) v.1.0.0.49 – x32/x64
* Atheros (AR813x, AR815x) Driver v.1.0.0.41 – x32/x64
* Atheros (L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-T Controller) v.2.4.7.14 – x32/x64
* Broadcom BCM57xx Ethernet Driver v.14.4.2.2 – x32/x64
* Intel PRO/10/1000 (PRO/10GbE) Ethernet Driver v.16.1 – x32/x64
* JMicron 2xx Ethernet Driver v.6.0.26.6 – x32/x64
* Marvell Yukon Gigabit Ethernet Driver v.11.30.1.3 – x32/x64
* Realtek Ethernet Windows XP Driver v.5.782.0120 – x32/x64
* VIA Rhine Ethernet Driver/win7 v1.12a – x32/x64

[Card Reader]
* Alcor Micro Card Reader Driver v.1.0.0 – x32/x64
* JMicron JMB38x Driver v.1.00.57 – x32/x64
* O2Micro Memory Stick Reader Driver (OZ6933, OZ711E0, OZ711EC1, OZ711E1, OZ711E2, OZ711M1, OZ711M2, OZ711M3) – v.3.19.1 – x32/x64
* Realtek (RTS five thousand one hundred twenty-one, 5101, 5111, 5116 Card Reader) v.6.1.7600.30127 – x32/x64
* Realtek (RTS five thousand one hundred and fifty-eight Card Reader) v.6.0.6000.83 – x32/x64
* Realtek (RTS five thousand one hundred and fifty-nine Card Reader) v.6.0.6000.20136 – x32/x64
* Realtek (RTS 5 208 Card Reader) v.6.1.7600.00077 –x32/x64
* Realtek (RTS 5139 Card Reader) v.6.1.7600.10001 – x32/x64
* Ricoh R5C83x/84x Driver v.2.14.00.05 – x32/x64

[Wi-Fi]
* Atheros AR50XX Wireless Windows 7 Driver – v.9.1.0.323 – x32/x64
* Broadcom Wireless BCM43xx Windows 7 Driver v.5.100.9.142-x32/x64
* Intel Wi-Fi Windows XP Driver v.14.0.0.112 – x32/x64
* Intel Wi-Fi Windows XP Driver v.14.0.0.113 – x64
* Realtek RTL8187S, RTL8191SE Wireless LAN v.6.9110 – x32/x64
* Realtek RTL8180, RTL8185 Wireless LAN v 6.1122.1016. – X32/x64
* Realtek RTL8187B Wireless LAN v.6.1163.62.1182 – x32/x64
* Realtek RTL8187L Wireless LAN v.5.1313 – x32/x64
* Realtek RTL8190, RTL8192E Wireless LAN v.6.1682.0.1222 – x32/x64
* Realtek RTL8191SE, RTL8192SE Wireless LAN v.1093.1.1208 – x32/x64
* Realtek RTL8192CE, RTL8191CE, RTL8188CE Driver v.1005.12.0105 – x32/64
* Realtek RTL81xxSU, RTL8712 Driver v.1084.44.1104 – x32/x64
* Realtek RTL8188CU, RTL8192CU Driver v.1012.1.0131 – x32/x64

Note
The archive may be present VETA – Drivers AMD / ATI Catalyst – this driver is standardized, that is suitable for video cards and chipsets.

Driver Active Management Technology and Management Engine Interface for chipsets Intel P965, Intel G965, Intel G33 and Intel P35, P45, P55.

Changes from 03/26/2011:
* Updated Broadcom BCM57xx Ethernet Driver v.14.4.0.3 on v.14.4.2.2 – x32/x64
* Updated Intel Chipset Driver v.9.2.0.1021 for v.9.2.2.1015 – x32/x64
* Updated Intel PRO/10/1000 (PRO/10GbE) Ethernet Driver v.16.0 for v.16.1 – x32/x64
* Updated JMicron JMB38x Driver v.1.00.56 for v.1.00.57 – x32/x64
* Updated Realtek RTL8188CU, RTL8192CU Driver v.1012.0.1231 on v.1012.1.0131 – x32/x64
* Updated Realtek (RTS 5208 Card Reader) v.6.1.7600.00071 on v.6.1.7600.00077 –x32/x64
* Updated Realtek HD Audio Driver R2.57 to R2.58 – x32/x64
* Update VIA HD Audio Driver v.6.0.01.9300a on v.6.0.01.9400a-x32/x64

System requirements:
OS: Windows XP
CPU: Pentium 1.5 Ghz
VIDEO: Video card capable of 32bit at 640×480
RAM: 512 Mb

Windows XP Drivers دانلود Windows Xp Drivers x32/x64 26.03.2011


نام نرم افزار

Windows Xp Drivers x32/x64 26.03.2011

سایت سازنده

Intel, AMD, Nvidia

حجم نرم افزار

۱٫۸۴ GB

پشتیبانی

Windows ® XP

تاریخ افزوده شدن

18 فروردین ۱۳۹۰

  

دانلود Windows Xp Drivers x32/x64 26.03.2011

http://www.filesonic.com/file/356747374/XP2603.part1.rar
http://www.filesonic.com/file/356752944/XP2603.part2.rar
http://www.filesonic.com/file/356751234/XP2603.part3.rar
http://www.filesonic.com/file/356751954/XP2603.part4.rar

http://www.fileserve.com/file/pJJBgMt
http://www.fileserve.com/file/Tjkqbcb
http://www.fileserve.com/file/QxYejRD
http://www.fileserve.com/file/9p6xqru

http://uploading.com/files/e28dae26/XP2603.part1.rar/,
http://uploading.com/files/7abddf2e/XP2603.part2.rar/,
http://uploading.com/files/9936cd1c/XP2603.part3.rar/,
http://uploading.com/files/368f9mb4/XP2603.part4.rar/,


ادامه مطلب